PlanBoek-titels gekoppeld aan KD

Onze PlanBoek serie sluit aan bij het kwalificatiedossier Manager/ondernemer horeca (Crebonr.25184) en Meewerkend horeca ondernemer (Crebonr. 25185). Beide zijn onderdeel van het overkoepelende dossier Ondernemer horeca/bakkerij (Crebonr. 23087). De titels van PlanBoek zijn dekkkend voor deze kerntaken en werkprocessen.

B1-K1 Onderneemt
Werkproces  PlanBoek titel
 B1-K1-W1 Ontwikkelt een ondernemingsplan Ondernemingsplan 
 B1-K1-W2 Treft voorbereidingen voor het starten van een onderneming   Ondernemingsplan 
B1-K1-W3  Implementeert het ondernemingsplan Ondernemingsplan 
B1-K1-W4  Maakt marktanalyse Marketing & sales
B1-K1-W5  Voert commerciele activitetien uit Marketing & sales
B1-K1-W6  Stelt financieel beleid vast en bepaalt de verkoopprijs Bedrijfseconomie
B1-K1-W7  Bepaalt inkoop- en voorraadbeleid Bedrijfseconomie

 

B1-K2 Geeft leiding en voert beheerstaken uit
Werkproces  PlanBoek titel
 B1-K2-W1 Maakt een operationeel plan Personeel & organisatie
 B1-K2-W2 Plant en verdeelt de werkzaamheden                                         Personeel & organisatie
B1-K2-W3  Begroot financiën Bedrijfseconomie
B1-K2-W4  Bewaakt financiën Boekhouden
B1-K2-W5  Stuurt medewerkers aan Personeel & organisatie
B1-K2-W6  Voert intern formele gesprekken Personeel & organisatie

SVH logo footer 01

plaboek logo